FUWASYS

Zeker weten dat al jouw medewerkers ingeschaald worden in de juiste functieschaal? Wij staan aan jouw zijde als je deskundige partner in het functiewaarderingssysteem voor de onderwijssector. Als trotse bezitter van de FUWASYS certificering bieden wij deskundige ondersteuning bij het inrichten van het functiehuis in jouw organisatie.

 

 

Wat is FUWASYS?

Fuwasys is een analytisch functiewaarderingssysteem dat oorspronkelijk voor de overheid is ontwikkeld, maar niet veel afwijkt van andere analytische systemen zoals Hay. Fuwasys waardeert de functies op basis van veertien kenmerken. Elk kenmerk krijgt op vijf niveaus punten toegekend. De verkregen scores worden omgerekend naar schaalniveaus.
Woltring heeft als onderwijsadviesbureau veel ervaring met het beschrijven en waarderen van functies in het PO, VO en hoger onderwijs, en met het beoordelen van de medewerker die de functie bekleedt. Wij kijken verder en denken mee in de context van jouw organisatie en zijn in staat om het functiehuis te koppelen aan de gesprekkencyclus.

Zo gaan wij te werk

Wanneer wij bij Woltring een FUWASYS-beoordeling uitvoeren, vinden we het belangrijk om een compleet beeld te krijgen. Je kunt bij ons terecht voor:
– een enkel functievraagstuk
– voor de ontwikkeling van een nieuw generiek of organiek functieboek (bijvoorbeeld na een fusie)
We vinden het belangrijk om medewerkers actief mee te nemen in dit proces middels een stuurgroep en/of interactieve bijeenkomsten met (groepen) medewerkers. Daarnaast maken we een actieve koppeling met de aanwezige en gevraagde competenties. Tenslotte maken we een doorkijk naar de inrichting van ander HR-beleidsvormen zoals beloningsbeleid en de gesprekkencyclus.


Deze holistische aanpak waarborgt een nauwkeurige en rechtvaardige functiewaardering, essentieel voor een goed functionerende organisatie.