GESPREKKENCYCLUS

Optimaliseer je gesprekkencyclus

De gesprekkencyclus is van onschatbare waarde voor professionele ontwikkeling, en met Woltring’s laagdrempelige online tool til je deze cyclus naar een hoger niveau. Onze tool plaatst de focus op aandacht en ontwikkeling, en biedt leidinggevenden een gestructureerde aanpak voor gesprekken over medewerkersontwikkeling, beoordeling en functioneren.

Wat kun je verwachten?

  • Concrete gesprekstips en ontwikkeladviezen
  • Dossiervorming op basis van duidelijkheid en transparantie binnen de functiegroepen
  • Elke medeweker wordt op dezelfde competenties bevraagd en beoordeeld
  • Integriteit van het proces wordt bewaard
  • Helpt bij het waarborgen en stimuleren van een gezonde cultuur en groei binnen de organisatie