SCHOOLLEIDERSASSESMENT

Woltring heeft een duidelijke visie op assessments en het toetsend assessment voor schoolleiders.

Deze visie bestaat uit de volgende drie pilaren.:
1. Focus op persoonlijke ontwikkeling
2. Reflectie en actiegerichtheid
3. Samenspel van betrouwbare tools en ervaren begeleiding

Het doel van een assessment is om vast te stellen:
1. Welke talenten en competenties de kandidaat bezit;
2. Hoe verhouden de talenten en competenties van de kandidaat zich tot de functie van de kandidaat?
3. Welke mogelijke ontwikkelpunten er zijn;
4. Of het mogelijk is om aan deze ontwikkelpunten te werken en hoe deze te 
 ontwikkelen zijn.

Onze unieke en doelgerichte aanpak:

 • Gebruik van TMA-filosofie voor inzicht in talenten en drijfveren.
 • Integratie van diverse evaluatiemethoden, zoals casuïstiek en observatie.
 • Concrete handvatten voor huidig functioneren en toekomstige ontwikkeling.
 • Geregistreerd bij Schoolleidersregister PO sinds januari 2018.

Ons assessment verloopt volgens 5 overzichtelijke fases. Deze fases volgen elkaar telkens onder begeleiding en met uitleg op.

 • Fase 1: Afstemming
  Offerte en tijdspad in overleg met opdrachtgever/kandidaat.
 • Fase 2: Intake
  Telefonisch contact voor procesbespreking, TMA, 360 graden feedback, bewijsportfolio, en capaciteitenanalyse.
 • Fase 3: Voorbereiding
  Portfolio samenstellen, TMA invullen, 360 graden feedback verwerken.
 • Fase 4: Assessment
  Dagprogramma op locatie met diverse activiteiten, inclusief lunch. Aanpassingen indien capaciteitenanalyse onder gewenst niveau ligt.
 • Fase 5: Rapportage
  Ontwikkeladviezen en certificaat bij succesvolle afronding.

Over de TMA-filosofie
De TMA-filosofie, ontstaan ruim 20 jaar geleden, gelooft in de kracht van positieve psychologie en aandacht. Ons doel is mensen op een positieve manier te adviseren over het gebruik van hun talenten voor een prettiger en effectiever (werk)leven.