Fuwasys

Wist u al dat wij sinds 2017 FUWASYS gecertificeerd zijn? Hierdoor kunnen we uw organisatie in het onderwijs en de rijksoverheid ondersteunen bij het beschrijven en waarderen van functies. De doelstelling daarbij is het toepassen van een uniforme, objectieve manier om functies te wegen (alle functies op dezelfde weegschaal) alsmede het indelen, onderbouwen en legitimeren van de indeling van functies in de salarissystematiek van de cao.

Cultuur

Over één ding zijn de onderzoekers het allemaal eens. Beter presterende organisaties hebben allen gedreven medewerkers in dienst. Zij begrijpen wat de ambitie van de organisatie is en hoe deze ambitie gerealiseerd gaat worden. Deze medewerkers zien naast de ambitie van de organisatie ook mogelijkheden om persoonlijk te groeien. Kernwoorden die passen bij een goede cultuur: Betrokken, gedreven, kennis, inspraak, groei, ambitie, collectief, kracht.

Ontwikkel uw organisatiestructuur
Werken aan een goede cultuur doet u samen met uw medewerkers. Cultuur is chemie die ontstaat door gezamenlijke denkwijzen omgezet in een gezamenlijke ambitie. Deze denkwijzen zijn verwoord in uw strategie, feitelijk uw missie en visie.

Wat kunnen wij betekenen?
Woltring brengt voor u de huidige en gewenste cultuur in kaart via de online cultuurscan. De scan dient als vertrekpunt voor het ontwikkeltraject. Afhankelijk van uw unieke beweegredenen start een traject veelal met het gezamenlijk interpreteren en begrijpen van de uitslag van de scan. Vanuit het begrip wordt er, middels creatieve en actieve werkvormen, gewerkt aan de gewenste cultuur. Hoe ziet onze cultuur eruit en wat moeten we gaan doen om deze te realiseren?

Talentontwikkeling

Het projectplan Talentontwikkeling van Woltring is vraaggericht en op maat gemaakt voor uw organisatie, maar altijd met hetzelfde doel; het zichtbaar maken van talenten in de organisatie, deze talenten beter en waar mogelijk breder in te zetten in organisatie en hen de kans geven zich verder te ontwikkelen. Het programma Talentontwikkeling van Woltring koppelt individuele ontwikkeling en ontwikkeling van de organisatie door het inzetten van zowel individuele coaching en groepsbijeenkomsten gericht op specifieke thema’s en intervisie.

We maken gebruik van de TMA-Methode om talenten en ontwikkel-mogelijkheden van deelnemers scherp te krijgen. We komen de mogelijkheden graag toelichten in een vrijblijvend gesprek.

Assessment

Woltring maakt gebruik van de TMA-Methode om talenten en ontwikkelmogelijkheden van deelnemers scherp te krijgen. De TMA kunnen we koppelen aan een competentieset die hoort bij de functie die de kandidaat uitoefent of de ambitie heeft om uit te gaan oefenen. We koppelen drijfveren aan zichtbaar gedrag door het inzetten van casuïstiek, een portfolio en/of observatie. Tevens kunnen een capaciteitenanalyse, teamanalyse en/of 360-graden feedback onderdeel uitmaken van het assessment. We leveren een duidelijke rapportage met concrete handvatten voor zowel het huidige functioneren als het ontwikkelpad van de kandidaat.

Mobiliteit

Aan de slag jouw perspectief binnen of buiten de organisatie? Woltring levert de juiste sparringpartner die intensief met je aan de slag gaat om je zelfinzicht te vergroten, je profilering scherper te krijgen en de passende vervolgstap te zetten in jouw loopbaan. Dit doen we middels coaching, een loopbaanscan, outplacement of een 2e spoortraject.